Meny

Offert

Ellfolk Bygg AB Certifierade enligt ISO 9001, 14001

 

Miljöpolicy

Verksamhetensgrundläggande värdering är att genom ständiga förbättringar minimera negativa effekter på den miljö som kan påverkas av vår verksamhet.

 

Det uppnår vi genom att:

 • Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
 • Upprätthålla ett miljöledningssystem inom ISO 14000-serien.
 • Försäkra oss om att leverantörer och samarbetspartner uppfyller högt ställda miljökrav.
 • Prioritera arbetet med att förebygga förorening.
 • Säkerställa att alla medarbetare fortlöpande har relevant och tillräcklig miljöutbildning.
 • Företaget ska minska användningen av naturresurser och minska avfallet genom återanvändning och återvinning.

 

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

 

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

 


 

Kvalitetspolicy

Ellfolk Bygg AB skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.

 

Det ska genomföras genom att:

 • Leverera produkter och tjänster i rätt tid, på rätt sätt och till utlovad kvalitet
 • Uppfylla kraven i kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001-2008
 • Utveckla företaget och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga kvalitetsförbättringar
 • Beakta våra kunders och andra intressenters behov och förväntningar
 • Investera i kvalificerade produktionsmedel och genom motivation och utbildning av all personal